Účetnictví

Vedení účetnictví

Zajistíme vám kompletní zpracování podvojného účetnictví nebo daňové evidence dle platné účetní a daňové legislativy.

Každá zakázka na poskytování účetních a daňových služeb je s klientem podrobně projednána. Klademe velký důraz na to, aby náš klient obdržel přesně takovou službu, jakou očekává a jakou potřebuje.

Naši specialisté jsou připraveni vám jednoduše a prakticky vysvětlit veškeré administrativní návaznosti na účetnictví a daně.

Každá naše účetní ve spolupráci s daňovým poradcem, ekonomem a případně i právníkem tvoří tým, který dokáže poskytnout ucelenou a efektivní službu.

Účtování v průběhu roku je prováděno ve vazbě na dohodnutý plán optimalizace daně.

Dohled nad vedením účetnictví

V případě, že chcete zaměstnávat vlastní účetní, ale cítíte potřebu, aby její práce byla pravidelně kontrolována, můžeme vám poskytnout činnost účetního a daňového specialisty, který bude aktivně a efektivně spolupracovat s vaší účetní.

Dle předem dohodnutých pravidel bude specialista společnosti DAREP s.r.o. provádět pravidelnou kontrolu vašeho účetnictví a tím včas a před vyměřením sankcí identifikovat a řešit případné nesprávnosti.

Revize účetnictví

Potřebujete mít vyšší míru jistoty, že vaše účetnictví je zpracováváno správně dle aktuální účetní a daňové legislativy?

Zajistíme pro vás jednorázovou kontrolu vašeho účetnictví v členění a v rozsahu dle vašeho zadání. Na základě naší zprávy získáte nezaujatý pohled na stav vašeho účetnictví. Současně od nás obdržíte doporučení na případnou opravu nedostatků.

Rekonstrukce účetnictví

V případě, že stav vašeho účetnictví je takový, že zpracování analýzy nedostatků a provedení následných oprav bude náročnější než kompletní rekonstrukce účetnictví, pak je vhodnější nové zaúčtování celého období.

V takovém případě vám nabízíme nové zaúčtování veškerých vašich účetních dokladů a vytvoření nového správného kompletního účetnictví, případně s novým vyčíslením daňových povinností.

Převzetí účetnictví

Cítíte, že by bylo vhodné změnit vaši účetní firmu, ale tento krok je pro vás nepříjemnou a zatěžující záležitostí?

Změna účetní firmy je v některých případech nutnou realitou. Jsme připraveni za vás převzít maximum nepříjemných jednání s tím spojených. Na základě vašeho zplnomocnění za vás převezmeme od stávající účetní firmy veškeré doklady, připravíme potřebné předávací protokoly, zajistíme veškerou nutnou komunikaci a plynulou návaznost dalšího účtování.

Daně

Zpracování daní

Společnost DAREP s.r.o. se může pochlubit pracovníky s více než dvacetiletou praxí v oblasti daní, pracovníky, kteří cíleně budují svoji účetní a daňovou specializaci. Naši klienti mohou automaticky počítat s faktem, že každý složitější problém klienta může být řešen celým týmem našich specialistů.

Dle přání našich klientů provádíme v průběhu roku výpočty předpokládané daňové povinnosti daně z příjmu a navrhujeme daňovou optimalizaci s potřebným předstihem.

Díky pravidelným školením našich pracovníků se snažíme stále reagovat na novely účetních a daňových zákonů.

Daňové poradenství

Každý náš klient má možnost si zvolit takový způsob daňového poradenství, který mu nejlépe vyhovuje. Daňové poradenství můžete čerpat prostřednictvím telefonických konzultací, řešíme dotazy formou emailové komunikace, setkáváme se s klienty při osobních konzultacích, zpracováváme písemné odpovědi ke konkrétním daňovým otázkám nebo nabízíme zpracování daňových komentářů s razítkem daňového poradce.

Dle zadání klienta provádíme v průběhu účetního období předběžné výpočty daně z příjmu a s ohledem na zaměření a způsob podnikání klienta navrhujeme optimalizaci daně.

V rámci daňového poradenství nabízíme našim klientům také např. daňové posouzení obchodních smluv nebo vyčíslení daňových dopadů konkrétního obchodního případu.

Zastupování

Je naší běžnou praxí, že na základě plné moci našeho klienta jej zastupujeme při kontrolách a místních šetřeních finančního úřadu. K tomuto účelu analyzujeme příslušný případ a vzniklou situaci. Vytváříme potřebnou obhajobu našeho klienta, hledáme nejúspěšnější formu dokazování, ve vazbě na důkazní prostředky formulujeme reakce a zdůvodňování pro správce daně. Sestavujeme odvolání proti rozhodnutí správce daně a zpracováváme veškeré opravné prostředky.

Uvědomujeme si, že úspěšné zastupování klienta nestojí jen na znalostech daňových a účetních zákonů, ale vyžaduje také volbu vhodné strategie pro obhajobu našeho klienta a schopnost „správného“ jednání s příslušnými úřady.

Naší specializací není jen zastupování vůči státním úřadům, ale také zastupování při sporu s vaším obchodním partnerem, kdy potřebujete např. jednoznačně definovat daňové dopady sporné transakce.

Zpracování mezd

Mzdy

Mzdové oddělení naší společnosti vám zajistí kompletní zpracování mezd včetně přihlášení a odhlášení zaměstnanců, zpracování měsíčních přehledů pro zdravotní pojišťovny a OSSZ, přípravy příkazu k úhradě, roční zúčtování daně z příjmů zaměstnanců a roční vyúčtování daně, evidenční a mzdové listy.

Zajišťujeme přípravu podkladů v případě kontroly zdravotních pojišťoven a OSSZ a plně vás při těchto kontrolách zastoupíme.

Personalistika

V oblasti zpracování mezd nabízíme pomoc v personální oblasti. Jedná se především o mzdové a personální poradenství, přípravu pracovních smluv dle platné legislativy, administrativní zpracování exekucí zaměstnanců, docházkové systémy atd.

Ostatní

Interní předpisy

Jako ostatní služby vám můžeme nabídnout např. aktualizaci nebo celkové sestavení interních směrnic a vnitřních předpisů, navazujících na účetnictví. Provádíme přípravu vybraných firemních dokumentů, jako např. schválení účetní závěrky, rozdělení hospodářského výsledku, atd.

Školení

Naši specialisté s přednáškovou praxí pro vás mohou zajistit účetní a daňová školení zaměřená na konkrétní problematiku vašeho podnikání. Provádíme např. speciální školení pro obchodní úseky, se zaměřením na daňové náležitosti obchodních smluv, vysvětlení daňových dopadů z pohledu DPH a daně z příjmu u tuzemských i zahraničních obchodních transakcí.

Analýzy

Dle vašeho zadání zpracováváme ekonomická vyhodnocení různých podnikatelských záměrů a projektů, a to včetně daňových dopadů. Zpracujeme pro vás návrhy rozpočtu a kalkulací, zpracujeme finanční analýzu vašeho podnikání za konkrétní období.